Muamonkielisien harraštajateatterien Taidosuari-festivalin rajoissa Kalevalašša näytettih kakši spektaklie karjalan kielellä. Paikallisen kulttuuritalon lavalla esiinty kakši teatterie: Tverin karielan kodi -järješšön teatteriryhmä Tveristä ta Priäžän piirin...