Haukkašuaren kyläššä lopetti oman ruavon viiješ kešäkoulu. Mujejärven piirin Haukkašuarešša arhitektorien, puušeppien ta kirvešmiehien kešäkoulun aikana entissetäh Pottojevin aittua, kylän tuulimelliččyä ta Kanasien riihtä. Nuoret ihmiset kahekši netäliksi tullah...