Nyt on še aika vuuvvešta, konša kaffin kera taritah makieččaista sriäpnyä, kumpani on šuanun nimeh Šuomen kanšallisen runoniekan mukah – runebergintorttuloista on pakina. On mukava, jotta erähät šyömisetki ta paissokšet eletäh imehnisen kera vuuvvenkierron...