Piäkuva: Opastus- da kul’tuuruministerstvu tiezi vagavih vigoih näh Karjalan kielen seuran talovuonpiendäs kezäl 2021. Vaste puolitostu vuottu myöhembä ministerstvu piätti valdivonavustuksien järillehperindäs. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle Opastus- da...