Vara venehty ei kua. “Oma Mua” tariččou vuadijale lugijale karjalankielizii uardehii. Sidä midä hyvin maltettih paista meijän ezi-ižät da jo vähembäl myö. Paistih čomasti, viizahasti, čökkijen pädevän sanazen omah virkeheh libo ynnällizen sananpiän jogapäiväzeh...