24. ligakuudu oli Vladimir Brendojevan kuolendupäivy. Brendojevhäi kirjutti ylen čomal karjalan kielel. Juuri muga, kui karjalazet rahvas paistih. Passibo kirjuttajale, ku pani bumuagale heijän paginat, tozi karjalazet sanat da sanondat. Lugekkua puaksumbah...