Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut Kielipoliittisen ohjelman (2022) linjausta noudattavan karjalan kielen asiantuntijatyöryhmän. Sen toimikausi on 1.7.2023‒31.12.2024, ja sen toiminnasta vastaa Kotimaisten kielten keskus (Kotus). Työryhmän perustaminen...