Ainavoluaduzes Kinnermän kyläs pieni kyläläzien joukko oppiu säilyttiä kylän omaperästy kul’tuurua, kaunistu luonduo da kylälästy eloksentabua. Kylän ydin Kuulužan karjalazen kylän eläjät hyväs sovus ruatah subbotniekoil, pietäh kylän pruazniekkoi, juatah toine...