Lord on čoma pystykorvaine koiru, kudamal on valgiet täplät kirkahas ruskeikarvazes villas da kiingieh punottu händy. Se eläy Järvirandu-uuličan yhtel puolel. Sidä pietäh puhtahas voljeras. Ižändy joga päiviä kävelyttäy koirua. Pribluda on suuri rovutoi ižäččykoiru,...