kulttuuri

Runot vanhetah, ka niijen arvo kašvau

Runot vanhetah, ka niijen arvo kašvau

Kešäkuun 10. päivänä Karjalašša vietetäh Karjalaisien runojen päivyä. Muutoma vuosi takaperin ruvettih viettämäh Runojen päivyä, šentäh kun juuri šinä päivänä vuotena 1820 enšimmäini runo oli pantu paperilla. Tapahtumašta tuli perinneh. Tänä vuotena še niise šai...

“VALGO” on herättän perinnehtä

“VALGO” on herättän perinnehtä

Nykyaikaset folkryhmät keräyvyttih monikulttuuriseh VALGO-festivalih Petroskoissa.Lauluja karjalan ta vepšän kielellä, perintehellisien šävelmien šovitukšie šai kuulla 21. oraškuuta Petroskoissa. Noin šeiččemen tuntie katkuamatointa muusiikkie eri tyylilöissä...

Kävele da ole tervehenny

Kävele da ole tervehenny

Keppikävely tuli meile susiedumuas Suomespäi vähästy enämbi kahtukymmendy vuottu tagaperin. Nygöi niken ei huaristelei, konzu pihal vastah tulou naine libo mies kepit käis. Allus kai sormel ozutettih da vie kyzyttih: “Kunnebo sukset unohtit?” Kuilienne 2000-vuozien...

Timoi Munnen koskettava monologi nyt Helsingissä

Timoi Munnen koskettava monologi nyt Helsingissä

Teema on valitettavan ajankohtainen, samankaltainen kohtalo koskettaa tälläkin hetkellä laajoja kansanjoukkoja, lähellä meitä. Miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa paetessaan järjetöntä sotaa kotimaassaan.Timoi Munnen kirjoittamassa ja esittämässä...

Viola Malmilla omissettu lehistönäyttö piettih musejošša

Viola Malmilla omissettu lehistönäyttö piettih musejošša

Kevätkuun 14. päivänä huomattava karjalaini horeograffi ta balettimuasteri Viola Malmi ois täyttän 90 vuotta. Merkkipäivällä omissettuo juhlallista lehistönäyttyö vietettih Karjalan tašavallan kanšallisešša musejošša. Kanšallisešša musejošša piettyh lehistönäyttöh...

Huuhel’nikat

Huuhel’nikat

Roštuošta Vieristäh šuaten tulou Vierissänkeški. Karjalašša šiih aikah manklauvutah. Ihmiset muutetah omua ulkonäkyö, toičči tuntomattomakši. Hyö pannah piällä muurnin kiännettyjä lammaštuluppoja, novetah omie nuamoja, piiruššetah viikšet. Erähät pannah piäh mitä...

Kuhmo on valittu kulttuuripiäkaupunkiksi

Kuhmo on valittu kulttuuripiäkaupunkiksi

Šuomen Kuhmo-kaupunki valittih šuomelaisugrilaisekši kulttuuripiäkaupunkiksi. Tämän statussin kaupunki šuau vuuvvekši 2023. Kulttuuripiäkaupunkin statussi merkiččöy, jotta Kuhmošša tulou enemmän kulttuurimatkailun kehittämisen mahollisukšie. Šamoin kaupunki tahtou...

Runojen vuosi on loppun Karjalašša

Runojen vuosi on loppun Karjalašša

Karjalaisien runojen vuosi on loppun Karjalašša. Vuosi oli rikaš tapahtumilla ta monilla karjalaiset runot tultih innoššukšen lähtehekši. Vuuvven lopputilaisuošša šelailtih tapahtumien kalenterie ta muisseltih, mitä oli pietty vuuvven aikana koko Karjalašša. Ehotuš...

“Kalevalua” joga päiviä vuvven aloh

“Kalevalua” joga päiviä vuvven aloh

Olen loppenuh oman projektan “Kalevala joga päiviä”. Luvin vuvven aloh kai kiännetyt livvikse “Kalevalan” 50 runuo. Sain äijän viizahuttu, uuzii mielii. Se on ilmanigäine stolal piettävy kniigu. Kui algavui neče projektu. Lönnrotan “Kalevalan” tekstanke ven’an kielel...

Timoi Munne: “Minä olen hyrzyläine briha omas ozutelmas”

Timoi Munne: “Minä olen hyrzyläine briha omas ozutelmas”

Timoinke olen konzugi luadinuh pagizuttelun, kudaman oččikokse rodih “Minä elän karjalakse”. Nygöi Unis da mierol-ozutelman enzi-illan jälles voin sanuo, gu häi eläy dai ozut telehes karjalakse. Toizielpäi: mindäh ozuttelehes, eläy häi karjalakse lavalgi. Kačot da...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.