kulttuuri

EtnoPRO: tehokaš aloteh kyšyy jatkuo

EtnoPRO: tehokaš aloteh kyšyy jatkuo

Petroskoissa piettih enšimmäini nuorisoissunto EtnoPRO- 2022. Nelläpäiväni tapahtuma, kumpani yhisti 31 nuorta ihmistä Karjalan eri piirilöistä piätty Periodika-kuštantamon tiloissa. Issunnon aikana yli kymmenie tuntie kešti eri-teemosie luventoja ta muasteri-oppija....

Kuklojen luatimini on monimutkani homma

Kuklojen luatimini on monimutkani homma

Ihmisellä pitäy olla äijän käršivällisyttä ta ahkerutta, jotta luatie kukloja teatterie varoin. Ka voipi šanuo varmah, jotta tämä on ylen mukava ta kiinnoštava asie. Täššä ruavošša tunnet iččie disainerina ta plastisena hirurgina šekä huolehtijaisena muamonaki. Vet joka...

Runot vanhetah, ka niijen arvo kašvau

Runot vanhetah, ka niijen arvo kašvau

Kešäkuun 10. päivänä Karjalašša vietetäh Karjalaisien runojen päivyä. Muutoma vuosi takaperin ruvettih viettämäh Runojen päivyä, šentäh kun juuri šinä päivänä vuotena 1820 enšimmäini runo oli pantu paperilla. Tapahtumašta tuli perinneh. Tänä vuotena še niise šai...

“VALGO” on herättän perinnehtä

“VALGO” on herättän perinnehtä

Nykyaikaset folkryhmät keräyvyttih monikulttuuriseh VALGO-festivalih Petroskoissa.Lauluja karjalan ta vepšän kielellä, perintehellisien šävelmien šovitukšie šai kuulla 21. oraškuuta Petroskoissa. Noin šeiččemen tuntie katkuamatointa muusiikkie eri tyylilöissä...

Kävele da ole tervehenny

Kävele da ole tervehenny

Keppikävely tuli meile susiedumuas Suomespäi vähästy enämbi kahtukymmendy vuottu tagaperin. Nygöi niken ei huaristelei, konzu pihal vastah tulou naine libo mies kepit käis. Allus kai sormel ozutettih da vie kyzyttih: “Kunnebo sukset unohtit?” Kuilienne 2000-vuozien...

Timoi Munnen koskettava monologi nyt Helsingissä

Timoi Munnen koskettava monologi nyt Helsingissä

Teema on valitettavan ajankohtainen, samankaltainen kohtalo koskettaa tälläkin hetkellä laajoja kansanjoukkoja, lähellä meitä. Miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa paetessaan järjetöntä sotaa kotimaassaan.Timoi Munnen kirjoittamassa ja esittämässä...

Viola Malmilla omissettu lehistönäyttö piettih musejošša

Viola Malmilla omissettu lehistönäyttö piettih musejošša

Kevätkuun 14. päivänä huomattava karjalaini horeograffi ta balettimuasteri Viola Malmi ois täyttän 90 vuotta. Merkkipäivällä omissettuo juhlallista lehistönäyttyö vietettih Karjalan tašavallan kanšallisešša musejošša. Kanšallisešša musejošša piettyh lehistönäyttöh...

Huuhel’nikat

Huuhel’nikat

Roštuošta Vieristäh šuaten tulou Vierissänkeški. Karjalašša šiih aikah manklauvutah. Ihmiset muutetah omua ulkonäkyö, toičči tuntomattomakši. Hyö pannah piällä muurnin kiännettyjä lammaštuluppoja, novetah omie nuamoja, piiruššetah viikšet. Erähät pannah piäh mitä...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.