Yhteiskunnallisen diplomatijan kehitykšen fondi toteuttau tänä vuotena yheššä Karjalan piirien hallintojen ta kanšalaisjärještöjen kera Karjala: vetämispistehet -projektie. Šen šuurin oša on jo valmis, jäi vain lopputilaisuon pitämini, missä paissah projektin...