lapset

Opaššumma karjalua leikkimällä ta laulamalla

Opaššumma karjalua leikkimällä ta laulamalla

Lapšien Vesläžed-folkloriryhmäššä piettih Karjalan kielen päivä. Še oli omissettu Karjalan ta vepsän kirjakielien päivällä. Šulakuun 22. päivänä Petroskoin Balakirevilla nimitetyššä musiikkikoulušša piettih Karjalan kielen päivä. Šen järještäjänä oli lapšien...

Kuin Kalevalan lapšet huhl’akkoina käytih

Kuin Kalevalan lapšet huhl’akkoina käytih

Pakkaiskuušša Kalevalan piirin lapšien taijon talošša piettih Vierissänkešellä omissettu illačču. Lapšet šuatih tietyä, jotta vanhojen karjalaisien perintehien mukah vuosi alkau monipäiväseštä Vierissänkešen ajašta, šilloin lapšet ta vanhemmat pantih piällä...

Muamankieli – suvun juuret

Muamankieli – suvun juuret

Juurettah ni kargei heinäine ei kazva, sanotah karjalazet. Juuret net ollah tuatto da muamo, diedoit da buabat, kai omahizet da sugulazet. Vie näminny juurinnu ollah muamankieli da oman kanzan tavat da kul’tuuru. Minä olen karjalaine. Minun kodoilu on vahnu hieru...

Tärkeä uutuuskirja tuo karjalan kieltä koteihin

Tärkeä uutuuskirja tuo karjalan kieltä koteihin

Teksti: Tuomo KondieKuvat: Ilja Padčin Natalia Antonovan teos ABC – lapsen kanssa karjalaksi tarjoaa käytännön oppaan vanhemmille, jotka haluavat puhua karjalaa lapsensa kanssa kotikielenä. Teos on tiivistettynä käännetty ja Suomen oloihin sovellettu versio...

Lönnrotin šyntymäpäivyä vietettih musejošša

Lönnrotin šyntymäpäivyä vietettih musejošša

Jo monta vuotta peräkkäh tunnetun folkloristin ta runojen keryäjän Elias Lönnrotin šyntymäpäivän kynnykšellä Lintuset-päiväkojin kašvatit kašvattajieh kera käyväh Kalevalaisien runonlaulajien musejošša. Šemmoni perinneh šynty, konša lapšien opaššušlaitokšešša toimi...

Hemmoteltu punukkani

Hemmoteltu punukkani

Ämmöllä ta ukolla oli äijän lapšie. Aika lenti ruttoh, vanhemmat tytöt mäntih miehellä ta lahjotettih punukkoja. Tavallisie punukkoja. A Igor’ok Donin Rostovista oli erinäini. Enši kertua ämmöläššä Hiän kašvo vanhempien ainuona lapšena ta Bor’a-tuatto oikein...

Pienen Lumitähen šeikkailuja

Pienen Lumitähen šeikkailuja

Oli talvi-ilta, pihalla alko hämärtyö. Taivahalta laškeuvuttih kepiet ta pehmiet lumitähet-čikokšet. Hyö vesseläšti pyörittih, tanššittih ta iloiltih omašta pruasnie kašta – vet še oli heijän Šyntymäpäivä! Yksi pieni Lumitähtini niise tanšši ta iloili čikkosien...

Kielikilpailu online-muuvvošša  keräsi enemmän ošanottajie

Kielikilpailu online-muuvvošša keräsi enemmän ošanottajie

Tašavallan kielikilpailuh otettih ošua karjalan, vepšän ta šuomen kielien opaštujat. Tänä vuotena še piettih online. Karjalan, vepšän ta šuomen kielien kilpailuh otettih ošua 139 koululaista Karjalan eri piirilöistä šekä Leningradin alovehelta. Kielikilpailu piettih...

Kukki laulau

Kukki laulau

Yhtel miehel, en musta mittumas hierus, eli-oli kukki. Kukki oli ylen kummakas lindu – suvaičči riäzitellä kaikkii zvierilöi. Astuu nenga koiru, kukki jo laulau: Kukki: Koiru haukkuu-u-u! Koiru vastuau: Hau-hau-hau! Midäbo riäzität, kanoinižändy? Kukki: Atkal on....

Loma vienankarjalan  kielen parissa

Loma vienankarjalan kielen parissa

Koštamukšen Juakko Rugojevilla nimitetyn koulun 2. “в” luokan opaštujilla kevätloma mäni vesseläšti ta mukavašti. Koululaiset, kumpaset oppituntien ohičči opaššutah karjalan kieltä, 22.–25. kevätkuuta otettih ošua Miun muamonkieli -kielileirih. Leirissä koulun...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.