Uuvvet tiijot autetah tutkijie pityä šilmällä lintumiärien muutokšie tašavallašša. Karjalan lintutietäjät kučutah vapuaehtosie luonnonyštävie liittymäh yleiseuroppalaiseh lintujen šeurantah. Jokahisen, ken tahtou ošallistuo šiih, pitäy ilmottautuo projektih, valita...