Raija-Liisa Mäkelä näyttää teoksessaan, miten vauras pyhyyden harjoittamisen keskus muutettiin Venäjän valtionterrorin koelaboratorioksi.