Periodika

Periodika-kuštantamo täytti 31 vuotta!

Periodika-kuštantamo täytti 31 vuotta!

“Periodikan” tarkotukšena täkši vuuvvekši on valmistua kirjoja, lehtijä ta kuvalehtijä šekä täyttyä kuštantamon uušie tiloja toiminnalla ta elämällä. “Periodikan” männyt vuosi jiäy muistoh kuštantamon kolmannen kerrokšen korjaukšen loppumisella, Karjalan kanšan vanhat...

“Onegajärven muinošlaulut” on Vuuvven paraš kirja

“Onegajärven muinošlaulut” on Vuuvven paraš kirja

Šulakuun 22. päivänä Karjalan kanšallisešša kirjaštošša vietettih perintehellini Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailun juhlallini seremonija.Kirjojen ta luatijan oikevuon muailman päivän kynnykšellä Kanšallisešša kirjaštošša ilmotettih Karjalan vuuvven paraš kirja...

“Periodikalla” 30 vuotta: toiminta kašvo monipuolisekši

“Periodikalla” 30 vuotta: toiminta kašvo monipuolisekši

Periodika-kuštantamo täytti 30 vuotta 1. heinäkuuta. Še on ainutluatuni laitoš, kumpasen šeinissä ilmeššytäh karjalan-, vepšän- ta šuomenkieliset lehet ta kuukaušilehet. Ainut kuštantamo, kumpani julkaisou kanšalliskirjallisutta šekä valmistau lehtijä ta šanomalehtijä...

“Taival” tariččou runoperintyö ta torvišoittuo

“Taival” tariččou runoperintyö ta torvišoittuo

Karjalan monešta šuurešta ta merkittäväštä tapahtumašta kertou vereš karjalankielini Taival-almanakka, kumpani tällä kertua on jo kolmaštoista. Almanakan toimittajina ollah Ol’ga Smotrova ta Maikki Spitsina. Enšimmäini “Taival” näki päivänvalon vuotena 2006. Näijen...

“Itä-Karjalan pakolaiset” on vuuvven 2020 kirja

“Itä-Karjalan pakolaiset” on vuuvven 2020 kirja

Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailun juhlallini seremonija perintehellisešti piettih Karjalan kanšallisešša kirjaštošša. Kilpailun tulokšet ilmotetah joka vuosi Muajilman kirjojen päivänä. Tänä vuotena Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailuh ošallistu 68 kirjua....

Elinpaikkojen luvettelo piäsi ilmah

Elinpaikkojen luvettelo piäsi ilmah

Tašavallašša painettih Karjalan elinpaikkojen luvettelo karjalan, vepšän ta šuomen kielellä. Viime vuuvven lopušša Periodika-kuštantamošša ilmešty kirja “Karjalan tašavalta: virallisien venäjänkielisien elinpaikkojen šekä niijen paikallisien karjalan-, vepšän- ta...

Kirja, kummaista tarvitah rajan molommin puolin

Kirja, kummaista tarvitah rajan molommin puolin

Vuuvven 2020 talvikuušša päivänvalon näki Jelena Usačovan kirja “Itä-Karjalan pakolaiset. Tie kotiin”. Periodika-kuštantamošša julkaistu kirja on al’pomi, kumpaseh on kerätty Kanšallisen šovan aikana Šuomeh puattujen ihmisien valokuvie ta elämänkertojen tietoja....

Muamankieldy nygöi komiksois

Muamankieldy nygöi komiksois

Periodika-julguamos on nähnyh päivänvalgien Komiksat suomelas-ugrilazes muailmas -kuvakniigu. Kniigas on piirustettuloi histourieloi, suomelas-ugrilazil kielil, karjalan da vepsän kielelgi. Kogomukses painettih komiksat, kuduat oldih piirustettu Elävy kieli -projektan...

Oma Media on meijän uuši media

Oma Media on meijän uuši media

Periodika-kuštantamo avuau tänäpiänä, 23. šyyškuuta, Oma Media -verkkoportalin. Portalista löytyy uutisie ta muuta ainehistuo nyt karjalakši, vepšäkši ta šuomekši ta kohta niise venäjäkši. Uutisainehistuo uuvvissetah joka päivä. Mitä tarkottau Oma Media – Oma-šana...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.