Vitelen kylä (Vidlitsa) on levittäytynyt Laatokkaan laskevan Vitelenjoen (oikealla) ja siihen yhtyvän Nousemajoen (keskellä) varrelle. Kuva P. Uino 2009. Itä-Karjala avautui jatkosodan aikana eri tieteenalojen tutkijoille, myös suomalaisille arkeologeille, jotka...