sukutarinat

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Tämä on jatko-oša. Alku on täššä. Uušien perehien šynty Majuri Salomon Enbergin johtamien ruoččilaisien hyökkäykšen aikana Grigorilla oli 19 vuotta, a hänen tulija Okahvie-naini oli kuušivuotini. On kuvittelomatointa, min ihmehen anšijošta heijän vanhempien onnistu...

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Haluon omistua kerrontani meijän “vašemella olkapiällä” ta šen eryähillä nykysillä jatkajilla. Muutoma vuosi takaperin mie luvin Narine Abgar’anin kirjuttaman kirjan “Ihmiset, kumpaset ollah aina miun kera”. Milma šyväšti liikutettih šemmoset šanat: “…Šie olet...

Taitaja Hovatta-muasteri

Taitaja Hovatta-muasteri

Palaka Remšu kerto, jotta hiän hyvin muistau omua ukkuoh. Ukko oli Niskajärven Hovatta, Lešoni. Šehän oli niijen Väinämöisien laulaja. Ukko kävi laulamah. Palaka ei tarkkah muistan, jotta minne hiän kävi, lienöykö Petroskoih, vain ihan Moskovah šuaten 1937 vuotena....

Marija Potapova: “Karjalašša elän – karjalakši ni pakajan”

Marija Potapova: “Karjalašša elän – karjalakši ni pakajan”

Viime kešänä myö Oma Mua -lehen toimittajan Maikki Spitsinan kera olima työmatalla Karhumäjen piirin Puatenešša. Kahešša päiväššä pakauttelima vanhempie ta nuorempie kyläneläjie, kumpaset paissah karjalakši. Tällä kertua esitän pakinan Sellin kyläštä šyntysin olijan...

Muisselmie lapšušvuosilta

Muisselmie lapšušvuosilta

Miän pereh ei ollun šuuri, mammalla ta tatulla – näin meilä kučuttih tuattuo – oli kolme lašta, mie vanhin (š. 1930), veikko Teppo (š. 1933) ta čikko Zoja (š. 1939). Perehen vanhemmat šekä kaikki kantatuatot oltih šyntysin Uhtuon piirin Šompajärven kyläštä.Mammalla...

Tatjana Sikonen: “Mie olen Huovisien šukuo”

Tatjana Sikonen: “Mie olen Huovisien šukuo”

Tämä kertomuš on miun täjistä, miun muamon šeukušta Tatjana Sikosešta. Hiän on šyntyn Kalevalašša, Likopiän Huovisien talošša. – Tiijän, jotta tuaton puolelta juuret ollah tiältä Uhtuošta, Kalevalašta. Ka muamon (Jouki Huovisen) tuatto oli šyntysin nykyjäh Šuomešša...

L’udmila Bočarnikova: “Šieluni laulau karjalakši”

L’udmila Bočarnikova: “Šieluni laulau karjalakši”

Mie tuttavuššuin L’udmila Bočarnikovah vuotena 2018. Šilloin Pajata karjalakse-kilpailušša hiän šielukkahašti ta tuntehellisešti esitti Minä mustan -laulun. Kolmen vuuvven piäštä uušie aiheita eččiessä mieleh tuli šuaha tietyä häneštä enemmän. Kuin Vasilii tapasi...

Kotimusejon näyttelyesinehie

Kotimusejon näyttelyesinehie

Perehen kattila -kilpailu Reki Miun kotimusejošša on tuaton luatima reki. Erähäštä lähtieštä olen luken, jotta sani-šana on venäläisperäni. Myöhemmin muut kanšat, enši vuorošša slaavilaiset, lainattih še šana omih kielih. Šana muuvvoštu san’-termistä, kumpani...

“Ta elämä on hyvä, ta elyä on hyvä!”

“Ta elämä on hyvä, ta elyä on hyvä!”

Elokuun 30. päivänä vahnin kanšanrunouven tutkija ta Karjalan tašavallan arvoššettu tietoruavon ruataja, filologijan kandidatti Aleksandra Stepanovna Stepanova täyttäy 90 vuotta. Yli 44 vuotta, vuuvvešta 1962 vuoteh 2007, Aleksandra Stepanova ruato Kielen, kirjallisuon...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.