Tver

Olemma omat omien kešeššä

Olemma omat omien kešeššä

Tverinkarjalazien pieni delegatsii kävyi tuandoi Karjalan tazavaldah tuttavumah meijänpuolizien karjalazien hommih da vaihtelemah kuulumizii. Käyndykohtinnu oldih Karjalan Kielen Kodi Vieljärvel, Priäžän etnokul’tuurukeskus, Petroskoin resursukielikeskus. Karjalan...

Kaikkie edähemmät tverinkarielat laškurandah päin

Kaikkie edähemmät tverinkarielat laškurandah päin

Lädinä Ajamma ielleh meččätiedä myöt’. Ajamma hil’l’ah – tie on paha. Tulemma Lädinä-kyläh. Lädinä on elävä kylä. Zavulkoissa šeizotah hyvät mašinat. Rannimmazen talon luona kyžymmä yheštä mužikašta: – A kuinbua tänne mašinat piäštäh? – Täh že rukah kuin i tiänoma....

Tverinkarieloissa: tiedomatka Ruameškan piirin karieloih

Tverinkarieloissa: tiedomatka Ruameškan piirin karieloih

Tänä vuodena 21.–24. heinäkuuda Tverin oblastissa Ruameškan rajonašša, šigäläzissä karieloin kylissä, ruado tutkimušmatkakunda, kumbane keräili šielä lingvistizie da etnologizie materialoida. Tämä on ollun jo toine žemmuone tutkimušmatka jälgimäzen aijan aloh. Enžimäne...

Tverin karjalazien päčis hiili ei sammu

Tverin karjalazien päčis hiili ei sammu

Mennyt suovattan, 20. elokuudu, Tverin alovehel Tolmačun kyläs piettih VI Karjalazen piiruan Kalitka-festivuali, kudaman simvolannu on kuulužu karjalaine pastos – šipainiekku. Suureh pruazniekkah tuli äijy rahvastu Tverin alovehel da sen ulgopuolelpäi. Tämän vuvven...

Karjalan kieltä voipi šäilyttyä, ka šiih jiäy vähän aikua

Karjalan kieltä voipi šäilyttyä, ka šiih jiäy vähän aikua

Mitein yheššä šäilyttyä karjalan kieltä Tverin alovehella? Löytyäkšeh vaštaušta täh kyšymykšeh eri alan ammattilaiset keräyvyttih pyörie stola -issunnošša Tverin Maksim Gor’killa nimitetyššä kirjaštošša. Karjalan kielen tilannehta ta šen šäilyttämisen keinoja...

Anna Vlasova: “Miun ruato on miun elämän tarkotuš”

Anna Vlasova: “Miun ruato on miun elämän tarkotuš”

Elämäniloni emäntä, tverinkarjalaisien elävä kulttuuri, huolellisešti keitettyjä kanšallisie šyömisie, karjalaista pakinua, karjalaisie ta venäläisie huvija. Tulkua tervehenä Tverin alovehen Tolmačun kylän Vlasovien karjalaiseh vieraštaloh! “Löysin missä käyttyä omie...

Aleksandr Bel’akov: “En ole konšana peittän omie juurija”

Aleksandr Bel’akov: “En ole konšana peittän omie juurija”

Tänä kešänä mie tutuššuin Aleksandr Bel’akovih Tverin alovehen Glazkovo-kyläštä. Aleksandr on tverinkarjalaini, muamonkielen pakasija, puušeppä, karjalaisien toimenpitojen aktiivini ošallistuja. Karjalan kieli on lähisempi Aleksandr Bel’akov on šyntyn 27. oraškuuta...

Kašvau Tverin muašša “Karielan koivune”

Kašvau Tverin muašša “Karielan koivune”

Vuuvven 1997 pakkaiskuun 18. päivänä Tverin Proletarka-kulttuuritalošša piettih karjalaisen Koivune-klubin kokouš, kumpasešša piätettih luuvva folkloriyhtyveh. Niin šynty Karielan koivune-kuoro. Šen muuttumattomina ohjuajina ollah L’udmila ta Ruslan Gortsevit. Ruslan...

Tverin karielazen luona: myö tahomma enemmän yhtevyttä

Tverin karielazen luona: myö tahomma enemmän yhtevyttä

Kuin iloista on, konša löytyy pakinakaveri, kenen kera voipi paissa muamonkielellä. Tämä ilo näkyy ihmisen šilmissä, kuuluu hänen iäneššä. Meitä lämpimäšti otettih vaštah Tverin Karjalašša ta ei tahottu piäštyä pois, konša oli jo aika lähtie šeuruavan pakinakaverin...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.