Autonominen Karjalan kansa olisi päättänyt omista asioistaan paikallisissa hallintoelimissä lukuun ottamatta raha-, posti-, sota- ja oikeuslaitosta.