Näitä kertomukšie mie kirjutin muamoni L’udmila Aleksejevna Jablonskajan (omua šukuo Lesosen) muisselmien mukah. Vuosi 1951. Kešän alku. Avautuu šeuruava muasteriašema, ta meijän pereh šiirtyy uuteh paikkah. Matka-oja-paikašša meitä ottau vaštah uuši parakki, kyly,...