Pyhien muokatettujen Makovei-veikkojen muisson päivä ta uuvveštah noššetun časoun’an 10-vuosijuhla piettih Vuonnisešša. Vuonnisen časoun’an kellojen šoitanta ilmotti Vuonnisen eläjillä ta kylän vierahilla Marja-Makovei -pruasniekan alušta. Tänä vuotena Pyhien...