yhdistykset

“Vienan” nuorisoprojekti piäsi voittajakši

“Vienan” nuorisoprojekti piäsi voittajakši

“Myö tulima Nuorisoprojektien jarmankan voittajiksi!” – šemmosen iloviestin julkaisi sosialiverkoissa Koštamukšen 1. lysejon opaštaja-psihologi Ol’ga Remšu.Koštamukšen koululaiset yheššä opaštajan Ol’ga Remšun kera valmissettih Jarmankkua varoin Yö musejošša...

“Vienan virran” jäšenet paistih šuunnitelmista

“Vienan virran” jäšenet paistih šuunnitelmista

Šulakuun 8. päivänä Piäjärven Vienan virta -šeura piti vuosikokoukšen. Šeuran johtaja Anni Vlasova kerto “Vienan virran” toiminnašta viime vuotena, mi oli nimitetty Karjalaisien runojen vuuvvekši. Pandemijan rajotukših kaččomatta šeuran toiminta oli aktiivini. Šeuran...

Resurssit, kumpasie on tärkietä toteuttua

Resurssit, kumpasie on tärkietä toteuttua

Karjalaisen liikkehen aktivistit ta paikallisen ičehallitukšen etuštajat tašavallan eri piirilöistä otettih ošua seminarih Koštamukšešša 5. tuiskukuuta. Šitä vietettih Karjala – kanšojen joukko -projektin rajoissa. Ekotilanneh vuatiu huomijuo Vierahie tervehti...

Uvven vuvven hyvittelyt

Uvven vuvven hyvittelyt

Armahat yštävät! Kalenterin viimeni lehti on kisottu ta šeisoja oven takuana pakkaiskuu vuottau onnitteluja. Myö onnittelemma teitä tulijalla Uuvvella Vuuvvella! Anna kaikki teijän toivot toteuvutah! Olkah vuosi 2022 onnellini ta tuokah še iluo teijän taloih!...

Parembaine tulii aigu ei tule  vai sanondal da vuotandal

Parembaine tulii aigu ei tule vai sanondal da vuotandal

Karjalan Rahvahan Liiton piälikön Aleksandr Jeremejevan otčottu Liiton ruavos vuvves 2020. Jo piäle kolmenkymmenen vuottu Karjalan Rahvahan Liitto ruadau Karjalan rahvahan hyväkse otettuloin Piäsiändölöin mugah. Liiton suurembinnu tavoittehinnu ollah: karjalan kielen...

Karjalan Rahvahan Liitto kerto  vuuvven ruavon tulokšista

Karjalan Rahvahan Liitto kerto vuuvven ruavon tulokšista

Jokavuotini Karjalan Rahvahan Liiton kokouš piettih Petroskoissa, Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kielien resurssimediakeškukšešša 27. oraškuuta. Kanšalaisjärještön piämieš ta jäšenet kerrottih männyön vuuvven toiminnašta. Vuosikokouš alko Oma Pajo -kuoron...

“Vienan virta” täytti 25 vuotta

“Vienan virta” täytti 25 vuotta

Louhen piirin Piäjärven kanšalaisjärještö “Vienan virta” täytti 25 vuotta viime vuotena. Šilloin juhlallista iltua ei pietty koronarajotukšien takie. “Vienan virta” toimiu Louhen piirin karjalaisien kulttuurin šäilyttämisen hyväkši yli 25 vuotta. Juhlimah vuotispäivyä...

Seuran vuosikokous siirretään syyskuulle

Seuran vuosikokous siirretään syyskuulle

Ehkä silloin on jo helpompi elää koronan kanssa. Karjalan Sivistysseuran hallitus on on-line-kokouksessaan 18.3. päättänyt, että koronavirustilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi huhtikuun 17. päivälle koolle kutsuttu heimotapaaminen ja vuosikokous siirretään...

Piäjärven karjalaisien liikeh täytti 25 vuotta!

Piäjärven karjalaisien liikeh täytti 25 vuotta!

Vuotena 2020 Piäjärven karjalaisien liikeh täytti 25 vuotta. Enšin vuotena 1995 oli peruššettu Piäjärven karjalaisien šeura Karjalan Rahvahan Liiton alaošaštona. Vuotena 2010 peruštima ni Vienan virta -järještön ta rupesima ruatamah yheššä. Merkittävimmät pivot ta...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.