Uutiset

Nuori nainen seisoo taidegalleriassa kolmen eri taulun edessä.

Taitokoulu kuččuu “Runonlaulajien muah”

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 26.5.2021
Asiasanat: taide

Oraškuun 14. päivänä Leo Lankisella nimitetyššä lapšien taitokoulušša Koštamukšešša juhlallisešti avattih nerokkahan karjalaisen taiteilijan Vitalii Dobrininin muissolla omissettu Runonlaulajien mua-näyttely.

Taitokoulun šalissa on esitetty Vitalii Dobrininin Kalevala-šarjah kuulujie tevokšie. Tauluista meih kaččou ankarie ta vakavie, šurullisie ta šyvie henkilöjä, niin kallehie karjalaisella šyväimellä.

Vitalii Dobrininin töijen näyttely on väliaikani. Še ottau vaštah kävijie šyyškuun 15. päiväh šuaten. On muissuteltava, jotta Vitalii F’odorovič šynty vuotena 1955 Uhtuon pos’olkašša. Taiteilijan tuatto ta muamo ollah karjalaisešta Munankilahen kyläštä kotosin.

Vitalii Dobrininin töitä šäilyy Tretjakovin näyttelyšaliloissa, Venäläiseššä musejošša, Karjalan tašavallan taitomusejošša ta Koštamukšen kaupunkinmusejošša. Monie niistä on käytetty vienankarjalaisen Kalevala-eepossan kuvitukšina.

Taitomualarin šyväin pietty tämän vuuvven 19. pakkaiskuuta. Karjalan tašavallan kanšantaiteilijan tuotanto on tunnettu hänen šynnynmualla šekä rajan toisella puolella.

Šamana päivänä, 14. oraškuuta, Vitalii Dobrininin peruštama taitokoulu vietti omua 40-vuosijuhlua. Merkkipäivä mäni jo viime vuotena, ka koronaviirussin pandemijan takie avonaini pruasniekka piti šiirtyä. Onnittelomah kultturilaitošta ta kunnivoittamah nerokkahan taiteilijan muistuo tultih monet vierahat, muun muašša viranomaset, Vitalii F’odorovičin entiset opaštujat ta taitokoulun opaštujat.

Vitalii Dobrininin yštävät ta kaverit šanottih lämpimie šanoja taiteilijašta, kerrottih muisselmie ta juttuja. Taitokoulun ruatajat šuatih kunnivokirjoja ta kiitoškirjasie Karjalan tašavallan kulttuuriministerijöltä šekä Koštamukšen kaupunkipiirin piämieheltä.

Lisäkši koulušša pantih käyntih vielä yksi tärkie uuvvistamini – avattih keramikka-työpaja. Šen idejan toteuttamista autto Karel’skii okatiš -yrityš. Mielusina yllätykšinä keräytynyillä oli šavešta muovuamisen muasteri-oppi ta makiet herkkuruuvvat.

Karjalaisen kulttuurin Viena-šeura onnittelou Leo Lankisella nimitettyö lapšien taitokouluo niin tärkeillä ta merkitykšellisillä tapahtumilla ta kiittäy.

Teksti ta foto: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 26.5.2021

 

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.