Uutiset

Tärkeä uutuuskirja tuo karjalan kieltä koteihin

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 26.4.2022

Teksti: Tuomo Kondie
Kuvat: Ilja Padčin

Natalia Antonovan teos ABC – lapsen kanssa karjalaksi tarjoaa käytännön oppaan vanhemmille, jotka haluavat puhua karjalaa lapsensa kanssa kotikielenä. Teos on tiivistettynä käännetty ja Suomen oloihin sovellettu versio venäjänkielisestä alkuperäisjulkaisusta ABČ. Шаг навстречу. Практическое пособие о том, как научить ребенка карельскому языку. Se on julkaistu suomeksi, vienankarjalaksi sekä livvinkarjalaksi, ja eteläkarjalainen versio on tulossa. Teoksesta huokuu Antonovan ammattitaito ja laaja-alainen kokemus kieliaktivistina, ja se onnistuu paketoimaan suuren määrän asiantuntijuutta helposti luettavaan ja käytännönläheiseen pakettiin.

Teoksen vahvuus ja arvo tuleekin nimenomaan sen käytännöllisyydestä. Se ammentaa tietoa kielentutkimuksen tieteellisistä ansioista vuosikymmenten ajalta, mutta pitäytyy tyyliltään niin helppolukuisena, että kuka tahansa voi sen vaivatta lukea ja ymmärtää. Näin tietysti kuuluukin olla. Karjalan suhteen tilanne on se, että tieteellistä tutkimuskirjallisuutta on huomattavan paljon enemmän kuin käytännönläheistä, kenen tahansa karjalaisen luettavissa olevaa kirjallisuutta.

Erityisen suuri tarve käytännön oppaille onkin juuri koskien karjalan käyttöä perheissä ja sen siirtämistä lapsille. Onnistuakseen kielenelvytys vaatii sitä, että kieli siirtyy luontevasti sukupolvelta toiselle, taaten täten sen elinvoiman ja säilyvyyden nykyhetkestä tulevaisuuteen. Vanhemmat lapsineen muodostavat tämän ketjun linkit, ja ilman tämän ketjun syntyä ja säilymistä on kaikki muu elvytystyö tehotonta. Perheissä tehdään se käytännön työ, josta me tutkijat voimme vain haaveilla artikkeleita ja analyyseja kirjoittaessamme.

Helppoa tuo työ ei totisesti olekaan. Uhanalaisen vähemmistökielen puhuminen lapsen kanssa on tyystin eri asia kuin valtakielen. Suomessa suomenkielinen perhe saa kielitaidon kehittymiseen koko ympäröivän yhteiskunnan tuen. Suomea puhutaan sairaaloissa ja neuvoloissa, lapsi pääsee suomenkieliseen päivähoitoon ja käy koulunsa suomeksi. Suomea puhutaan harrastuksissa ja leikkikentillä, ja suomeksi löytyy laaja-alainen tarjonta kirjallisuutta, televisio-ohjelmia, pelejä ja musiikkia.

Karjalaksi mitään noista ei ole saatavilla. Sen lisäksi, että karjalaisvanhemmat joutuvat toimimaan vailla tukea, täytyy heidän kamppailla valtakielen painetta vastaan ja usein myös oman puutteellisen kielitaitonsa ja siihen liittyvien riittämättömyyden ja häpeän tunteiden kanssa. Myös valtaväestön tietämättömyys karjalan kielestä aiheuttaa omat ongelmansa, eivätkä negatiiviset asenteet vähemmistökieliä kohtaan myöskään ole valitettavasti tavattomia.

Työnsarkaa siis totisesti riittää, mutta kaikesta siitä voi onneksi selvitä, ja Antonova tarjoaa oppaallaan tähän työhön rautaisen pätevän ja samalla lempeän ymmärtäväisen apukäden.
Teoksen ensimmäisessä osassa käydään läpi yleisiä periaatteita vähemmistökielen siirtämisestä lapselle. Vanhemmille tarjotaan perustietoa ”yksi vanhempi, yksi kieli” -periaatteesta, lapsuuden kaksikielisyydestä, lapsen tavasta oppia kieltä ja sen eroista aikuisten kieltenopiskeluun. Aiheeseen orientoidaan myös katsauksella karjalan kielen nykytilanteesta ja erittelemällä syitä sille, miksi karjalan kielen säilyttäminen on tärkeää.

Tämän jälkeen kirjan sisältö jaetaan nimensä mukaisesti A-, B- ja C-osiin. A-osio pureutuu itse asian ytimeen eli siihen, kuinka alkaa puhua lapselle karjalaa kotona. Ohjeet alkavat jo odotusajasta, ennen kuin lapsi on syntynyt, ja käytännönläheiset ohjeet käsittelevät esimerkiksi kielen siirtämistä yhteisten leikkien kautta, materiaalien hyödyntämistä eri murteilla ja lähisukukielillä sekä kontaktien hyödyntämistä muihin kielenpuhujiin. Oppeja havainnollistetaan suorilla esimerkeillä karjalankielisistä loruista ja leikeistä, joiden kautta opettaa esimerkiksi äänteitä ja sanastoa.

B-osa käsittelee mahdollisia haasteita, kuten sitä, jos vain toinen vanhemmista osaa karjalaa tai jos lapsi kieltäytyykin puhumasta karjalaa. Ongelmatilanteet kohdataan sillä samalla lempeän ymmärtäväisellä otteella, joka muutenkin teosta määrittää.

C-osa käsittelee kielipesiä ja niiden arvoa karjalan kielen siirtämisessä lapselle. Sellaisena tämä osa on hiukan irrallinen muusta teoksesta. Kun muuten keskiössä on käytännön opastus siihen, kuinka kuka tahansa vanhempi voi puhua lapsensa kanssa karjalaa, eivät Vieljärven Karjalan Kielen Kodista kerätyt opit kielipesien toimintaperiaatteista ja perustamisedellytyksistä suoraan sovellu tähän kontekstiin. Teos kokonaisuudessaan ei kuitenkaan tästä lievästä irrallisuudesta kärsi, enkä pidä lainkaan huonona asiana, että puutteellisen kielellisen tuen kanssa painiskeleville karjalaisvanhemmille näytetään, että asiat voisivat aivan hyvin olla toisinkin, jos yhteiskunta niin vain päättäisi.

Kirja päättyy kertomuksiin, jossa karjalaiset vanhemmat kertovat omista kokemuksistaan karjalan kotikäytöstä. Esimerkit elävästä elämästä tuovat kirjan opit kouriintuntuvammiksi ja voivat tarjota osaltaan arvokasta vertaistukea lukijavanhemmille, kun voi nähdä kuinka muut ovat painineet samojen haasteiden kanssa, ja onnistuneet niistä huolimatta. Se, että tarinat on kerrottu kunkin vanhemman omalla karjalan murteella, tuo niihin vielä hienon persoonallisen säväyksen.

Kaiken kaikkiaan Antonovan teos on äärimmäisen arvokas ja merkityksellinen teos, joka tulee kantamaan hedelmää karjalaisyhteisön hyväksi pitkään. Se tarjoaa toimivan ja kattavan opaspaketin karjalan kotikäytöstä, ja soveltuu kenelle tahansa vanhemmalle, joka on harkinnut tai edes haaveillut puhuvansa karjalaa lapselle, omasta lähtötasosta riippumatta. Ilja Padčinin mainiot kuvitukset tekevät siitä myös esteettisesti miellyttävän.

Jos aiheesta haluaisi myöhemmin laajentaa, vanhemmille voisi olla hyödyllistä tarjota opastusta myös siitä, minkälaisia tukimahdollisuuksia lapsen karjalan kehitykseen olisi saatavilla kodin ja lähipiirin ulkopuolelta, esimerkiksi koululaitoksesta ja muilta viranomaisilta. Vaikka tukea ei tällä hetkellä käytännössä olekaan, olisi katsaus tähänkin puoleen hyväksi. Samoin siitäkin olisi enemmänkin kirjoitettavaa, kuinka käsitellä niitä negatiivisia tunteita, joita sekä itsellä että muilla ihmisillä voi olla liittyen karjalan käyttöön ja vähemmistökieliin yleensäkin. Mutta ne ovatkin jo toisten teosten aiheita.

Karjalan kielen ja koko karjalaisyhteisön tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että ABC leviäisi mahdollisimman laajalle ja löytäisi karjalaisperheet tehokkaasti. Teos sopisi erinomaisen hyvin vaikkapa äitiyspakkauksen mukana halukkaille jaettavaksi.

ABC – lapsen kanssa karjalaksi nyt myynnissä Karjalan Sivistysseuran kaupassa:

Suomeksi 20 euroa ja jäsenille 15 euroa.

Vienankarjalaksi 20 euroa ja jäsenille 15 euroa.

Livvinkarjalaksi 20 euroa ja jäsenille 15 euroa.

Lue nämäkin:

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

EU-valličuksien ennepäi-iänestys algavui kolmanpiän. Sit päiväs algajen iänestiä edukyndeh voit kui kodimuas, mugai ulgomual. Varzinaine valličuspäivy on tuliel nedälil 9. (yheksäs) kezäkuudu. Syömizet ruvetah huovistumah tänä vuon, nenga arvivoiččou...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.