Artikkelit

Tilaa Oma Mua-lehti printti- tai pdf-versiona

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 15.5.2020
Asiasanat: karjalan kieli

Hyvät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat!

Tilakkua Oma Mua -lehti vuvvekse!

Lehten PDF-versii – 20€ vuvvekse (Karjalan Sivistysseuran kauti toimisto@karjalansivistysseura.fi). Bumuagulehti voibi tilata adresil www.ruslania.com – 69€ puolekse vuottu.

Nygöi, konzu emmo piäze matkuamah, karjalankieline Oma mua -lehti on hyvä uudislähteh, kudai avvuttau kohendamah kielenmaltuo!

Kannatakkua karjalan kieldy lehten tiluamizel, kuhkutakkua tuttavii lugemah da tiluamah “Omua Muadu”!

Yhteh hiileh puhujen enämbän suammo!

Lehti piäzöy ilmah livvin- da vienankarjalakse.

Hyvät karjalaiset ta karjalan kielen šuvaiččijat!

Tilakkua Oma Mua -lehti vuuvvekši!

Lehen PDF-versijo – 20€ vuuvvekši (Karjalan Šivissyššeuran kautti toimisto@karjalansivistysseura.fi). Paperilehti voipi tilata atressilla www.ruslania.com – 69€ puolekši vuuvvekši.

Nyt, konša emmä piäše matkuštamah, karjalankielini Oma Mua -lehti on hyvä uutislähteh, kumpani auttau kohentua kielentaituo!

Kannattakkua karjalan kieltä lehen tiluamisella, šuosittakkua tuttavie lukomah ta tiluamah “Omua Muata”!

Yhteh hiileh puhuen enämmän šuamma!

Lehti piäšöy ilmah livvin- ta vienankarjalakši.

Kuva: Margarita Kemppainen

Lue nämäkin:

Suurustu suuh, mieldy piäh

Suurustu suuh, mieldy piäh

Kohtuine naine täytty vägie vuotti, konzu lapsi syndyy. Synnytykseh varustuttih jo ennepäi, sihgi niškoi rahvahan keskes oldih tietyt omaluaduzet tavat. Nämmii taboi tiettih da novvettih enimyten akat: enzimäzikse n’ababuabo da suguh kuulujat naizet da susiedat....

Peša Ruočin paginoi: A, kuulehai sinä, neičykkäne

Peša Ruočin paginoi: A, kuulehai sinä, neičykkäne

Ku myö, karjalazet, jouvvuimmo lähtemäh evakkoh, saimmo nähtä monenluadustu vastahottamistu. Vastahottajis oza oli hyvii ihmizii, oza vähembän hyvii. (Pahoi ihmizii taki Suomes ei ni ole.) Vai oldihbo vastahottajat kedä täh, myö panimmo merkil, što meidy ei ni oldu...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.