Uutiset

Mies ja kaksi naista istuttavat puuntaimia maahan.

Uhtuon karjalaisien iloja

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 23.6.2021
Asiasanat: Uhtua

Kešäkuun 12. päivänä Kalevalašša vietettih yhtäaikua kakši pruasniekkua – Venäjän päivyä ta perintehellistä Uhtuon karjalaisien juhlua. Pruasniekan monipuolini ohjelma taričči kisoja ta kilpailuja, konserttija ta huvija eri makuh.

Uhtuon karjalaisien pruasniekan järještäjinä perintehellisešti ollah Kalevalan kulttuuritalo, Kalevalatalo-etnokulttuurikeškuš, piirin hallinto ta Uhut-šeura -kanšalaisjärještö.

Huomenekšella Kulttuuritalon lähellä olijalla kyykkä-kentällä oli pietty urheiluohjelma. Tällä kertua kyykkä-pelin kilpailuih keräyty kahekšan joukkuo ta peli kešti enämpi kolmie tuntie. Parahakši piäsi Otavajoukko, toisen paikan šai Lintuset-joukko ta kolmaš paikka oli miärätty Yksi plus kolme -joukolla. Parahakši peluajakši naisien kešen tuli Žanna Tikkanen ta miehien kešen voitti Pavel Nemitčenko.

Keškipäivänä pruasniekka jatku Kalevalan kulttuuritalon aukivolla. Šielä oli järješšetty Venäjän kolmivärini lippu -aktijo. Kulttuuritalon etušalissa vierahie vuotettih Kanarvočäijy-näyttely ta käsityömuasterien töijen jarmankka, missä šai oštua tuohiesinehie, mattoja, kirjoja ta suveniirija. Muasteri-opissa kaikilla halukkahilla kerrottih tuohen kummallisista ominaisukšista ta opaššettih kutomah šiitä rannehrenkahie.

Šeuruavakši lahjakši keräytynyillä tuli merkkipäivällä omissettu juhlakonsertti. Lavalla esiinnyttih kalevalalaiset luomiskollektiivit “Devčata”, “Pokolenije Next”, “Kredo” ta “Venäläini laulu”. Monien ryhmien joukošša omie neroja lavalla näytti ni 35 vuotta täyttänyt Lokka-tanširyhmä. Kaččojilla šoitettih kantelehella Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen viisikielisen kantelehen harraštajakerhon jäšenet šekä Veikko Pällisellä nimitetyn kanšanmusiikin lauluryhmä. Kaikki artistat ilahutettih omilla esitykšillä. Kakši tuntie keštänyt konsertti loppu šuurilla räpytykšillä.

Tällä šävelellä Kalevalan juhla ei loppun, päinvaštoin še kešti myöhäseh iltah šuaten. Iltaohjelman rajoissa juhlaväki tanšši, laulo, otti ošua kilpailuih, pyöri piirileikissä. Kuuma samovuaračäijy lettujen kera verekšeššä ilmašša tuntu erikoisen makielta, a pruasniekan vesselä ta yštävällini ilmapiiri lisäsi hyvyä mieltä. Perintehen mukah merkkipäivän lopušša piettih arpajaiset. Monet vierahat tultih šuurien ta tarvittavien palkintojen tyytyväisiksi omistajiksi.

Istorijan šivuja šelaillen

Uhtuon karjalaisien juhla on perintehellini pruasniekka. Šen istorija alko loittosena 1907 vuotena. Šilloin še oli vietetty 14. heinäkuuta Kuittijärven Uhut-šuarella Čäijynjuontikilpailut-nimellä. Juhlah keräyty 600–700 henkie.

Šiitä ajašta alkuan še tapahtuma aina oli merkittäväna pruasniekkana. Šiih keräyty vierašta Uhtuolta ta nuapurikylistä. Neuvoštovallan aikana Uhtuon perintehellisen juhlan ieštä piettih nuorisoliittolaisien urheilu- ta folkloritilaisukšie.

Vuotena 1994 Uhtuon karjalaisien juhla oli elvytetty. Nyt šitä aina vietetäh kešän alušša. Šemmosella tavalla otetah vaštah kešyä. Pruasniekkah keräytyy paikallisie eläjie ta vierahie lähikylistä, koko Venäjältä ta äšen ulkomailtaki.

Teksti: Alevtina Tikkanen, Oma Mua 23.6.2021
Foto: Konsertin jälkeh Lokka-tanšširyhmän artistat otettih ošua Muisson puisto-aktijoh ta issutettih männyn taimenie Kulttuuritalon luona. Novosti Kalevali – lehen VK-ryhmä.

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.