Uutiset

Keltainen kirjan kansi, jossa lukee Milan perehen päivä, kannessa on piirrettyjä kuvia perheen jokapäiväisestä elämästä

Uuši verkko-opaššušmaterijali vienankarjalakši julkaistu

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 9.9.2022

Opaššušmaterijali kuččuu kehittämäh vienankarjalan kielineruo lyhyččäisien tekstien, dialogien ta harjotukšien avulla. Tätä opaššušmaterijalie voipi lukie, kuunnella tai kaččuo videolla, ta še tariččou kielihommua kaikenikäsillä karjalan kielen opaštujilla.

Uuteh kielenopaššušpakettih kuuluu 17 dialogie monipuolisineh harjotukšineh. Ideja materijalin luatimisešta liittyy Milan perehen päivä -kirjah, kumpani on vienankarjalaini kiännöš šamannimiseštä Maria Kähärin livvinkarjalakši kirjutetušta kirjašta. Kirja kuvuau lapšiperehen jokapäiväistä elošta. Šiih kuulutah tekstit ta kuvašanašto.

Kirjan vienankarjalakši kiäntäjä Olga Karlova on luatin lisäkši dialogiloista, kielioppi- ta šanaharjotukšista kovoštujan opaššušmaterijalin, mi šeuruau kirjan kulkuo ta tukou kielen opaššuntua. Kaikki tekstit ta dialogit on iänitetty kačottaviksi videoloiksi. Dialogien iänittämini on luajittu Vienankarjalaisen pakinaklupin ošanottajien väin ta hyvällä taholla.

Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijali on šyntyn yhtehisruavošša Karjalan Šivissyššeuran ta Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kielen elvytyšprojektin kera.

Opaššušmaterijali on julkaistu Karjalan Šivissyššeuran nettišivuloilla: https://www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/milan-perehen-paiva-verkko-opassusmaterijalit-vienankarjalaksi/

Karjalan kielen elvytyšprojekti, Päivännoušu-Šuomen yliopisto: https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/

*****

Uusi verkko-opetusmateriaali julkaistu vienankarjalaksi

Opetusmateriaali kutsuu kehittämään vienankarjalan kielitaitoa lyhyiden tekstien, dialogien ja harjoitusten avulla. Tätä opetusmateriaalia voi lukea, kuunnella tai katsoa videolta ja se tarjoaa haasteita kaikenikäisille karjalan kielen opiskelijoille.

Uuteen kieliopetuspakettiin kuuluu 17 dialogia monipuolisine harjoituksineen. Materiaalit perustuvat Milan perehen päivä -kirjaan, joka on vienankarjalainen käännös samannimisestä Maria Kähärin livvinkarjalaksi kirjoitetusta kirjasta. Kirja kuvaa lapsiperheen jokapäiväistä elämää. Siihen kuuluvat tekstit ja kuvasanasto.

Kirjan vienankarjalaksi kääntänyt Olga Karlova on laatinut lisäksi dialogeista, kielioppi- ja sanaharjoituksista koostuvan opetusmateriaalin, joka seuraa kirjan kulkua ja tukee kielen oppimista. Kaikki tekstit ja dialogit on äänitetty katsottavaksi videoilta. Dialogien äänittäminen on laadittu Vienankarjalaisen pakinaklupin osanottajien avulla.

Milan perehen päivä -verkko-opetusmateriaali on syntynyt yhteistyössä Karjalan Sivistysseuran ja Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytysprojektin kanssa.

Opetusmateriaali on julkaistu nyt Karjalan Sivistysseuran nettisivuilla: https://www.karjalansivistysseura.fi/oppimateriaalit/milan-perehen-paiva-verkko-opassusmaterijalit-vienankarjalaksi/

Lisää Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytysprojektista: https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/

Lue nämäkin:

Nedälin 16 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 16 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomen halličus piäzi kehysriihes kolmen miljardan euron siästötavoitteheh. Läs puolet siästölöis kerävytäh leikkuandois da puolet veronnostandois. Suurin vuitti veronnostandois roih ylehizen arvonližäveron nostamizes 25,5 (kahtehkymmeneh viideh pilku viideh)...

Yle Uudizet karjalakse: Kalevan kižat pietäh Poris 2027

Yle Uudizet karjalakse: Kalevan kižat pietäh Poris 2027

Piäkuva: Iellizen kerran Kalevan kižat organizuittih Poris vuvvennu 2015. Arhiivukuva. Kuva: Tapio Pukkila / Yle Pori sai piettäväkse ylehissportan Kalevan kižat vuvvennu 2027. Neččih dieloh näh suovattan piätti Suomen Sportuliiton liittovaldivosto. Yle Uudizet...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.