Uutiset

Kolme nuorta naista esiintyy mikrofonin edessä

“Vienan” nuorisoprojekti piäsi voittajakši

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 21.4.2022
Asiasanat: yhdistykset

“Myö tulima Nuorisoprojektien jarmankan voittajiksi!” – šemmosen iloviestin julkaisi sosialiverkoissa Koštamukšen 1. lysejon opaštaja-psihologi Ol’ga Remšu.

Koštamukšen koululaiset yheššä opaštajan Ol’ga Remšun kera valmissettih Jarmankkua varoin Yö musejošša -projekti. Šen tarkotukšena on tuttavuštua ihmisie karjalaiseh kulttuurih ta yhistyä eri šukupolvija luovua työtä ruatamalla. Šuunnitelman mukah, šemmoni yö pietäh karjalaisešša Pirttilahen kyläššä.

– Kilpailuh otti ošua kymmenen projektie, kumpasie valmissettih nuorien joukot Karjalan eri paikoista – Šuojärven, Puudožin, Priäžän, Oneganiemen, Pitkärannan piirilöistä šekä Koštamukšešta ta Petroskoista. Voittajakši piäsi kuuši joukkuo šeuruavien projektien kera: Vienašeuran aktivistien ryhmän “Yö musejošša”, Šoutjärven koululaisien Folklorini työpaja -projekti, Priäžän piirin nuorison valmistama kotišeutukoulu “Pieneštä monilla”, opaššušintensiivi “Yö kyläkoulušša”, kumpasen valmissettih Pitkärannan piirin Harlu-pos’olkan koululaiset, nuorisokulttuurin Art-hyppähyš-festivali, kummaista valmistau Volont’oritoiminnan keškuš, Petroskoin 30. koulun aktivistien valmistama nuoren oppahan koulu “Gubernijašta tašavaltah”, kerto Koštamukšen nuorison projektin johtaja Ol’ga Vladimirovna.

Jarmankan jälkeh kilpailun ošallistujat käytih Karjalan tašavallan kanšojen yštävyštalošša, otettih ošua kantelella šoittamisen muasteri-oppih, tarkissettih omie tietoja Karjalašta interaktiivisešša älypelissä. Illalla kaikin käytih konsertissa, missä esiinnyttih Peregudki-yhtyveh, Karjalan muistolahja- ta Kruuga -kollektiivit.

Kilpailun järještäjänä oli Šinini tie -kanšalaisjärještö yheššä Smena-nuorisokeškukšen ta Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kera.

Projektien jarmankan lisäkši koštamukšelaiset otettih ošua XVII alovehien väliseh aktivistien kokoukšeh “Onega. Yhellä uallolla”.

Onnittelemma Viena-šeuran nuorisuo: Martinkijan Annua, Remšu Darjua, Mos’akova Ol’gua, Gnezdilov Gordeita ta heijän opaštajua Remšu Ol’gua. Passipo teilä miellyttävistä ta uušista ajatukšista!

Teksti: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 20.4.2022
Foto: Šinini tie -kanšalaisjärještön VK-šivu

Lue nämäkin:

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Päivännouzusuomelazien ruadomatkat ollah pitketty äijälgi kymmenes vuvves. Endisty enämbi kunnanruadajua ajau omal mašinal aijembua pitkembiä ruadomatkua. Suuri vuitti päivännouzupuolizen Suomen kanzanevustajis kannattau eričystalovusalovehen perustandua...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.