Uutiset

Mies keskellä huonetta

“Vienan virran” jäšenet paistih šuunnitelmista

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 20.4.2022
Asiasanat: yhdistykset

Šulakuun 8. päivänä Piäjärven Vienan virta -šeura piti vuosikokoukšen. Šeuran johtaja Anni Vlasova kerto “Vienan virran” toiminnašta viime vuotena, mi oli nimitetty Karjalaisien runojen vuuvvekši.

Pandemijan rajotukših kaččomatta šeuran toiminta oli aktiivini. Šeuran jäšenet hyvakšyttih “Vienan virran” ruatuo ta otettih käyttöh šuunnitelma uuvvekši vuuvvekši.

Vienan virta -šeuran jäšenet – Sohjanankošen kulttuuritalon aktivistit – esitettih pieni näytelmä, kummaista hyö iče kekšittih Sergei Jakovlevin Talon nurkat -runon mukah. Spektakli hyvin paššasi musejon tiloih, parempua lavaššušta ei ni tarvinnun. Näytelmän lisäkši Sohjanankošen naiset laulettih ta tanššittih.

Mukava, jotta runoilija Sergei Jakovlev niise tuli vuosikokoukšeh Louhešta oman Antonina-naiseh kera, kumpani on Karjalaisien IX kerähmön valttuutettu Louhen piirissä. Sergei luki omie runoja, kumpaset oikein miellytettih keräytynyitä, vet šuurin oša heistä ollah kotosin Nisan kyläštä, kuin ni iče runoilija.

Šiitä kaikin juotih čäijyö kalittojen kera ta keškuššeltih. Keräytynyöt onniteltih Zinaida Ust’ugovua ta Katerina Kuranovua Merkkipäivillä. Tapuamisešša oli oikein mukava ilmapiiri.

Šeuruavan kerran Piäjärven karjalaiset näkeyvytäh Šanelu karjalan kielellä -aktijon aikana enši netälillä.

Teksti: Anni Vlasova, 13.4.2022
Foto: Vienan virta -šeura

Lue nämäkin:

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

EU-valličuksien ennepäi-iänestys algavui kolmanpiän. Sit päiväs algajen iänestiä edukyndeh voit kui kodimuas, mugai ulgomual. Varzinaine valličuspäivy on tuliel nedälil 9. (yheksäs) kezäkuudu. Syömizet ruvetah huovistumah tänä vuon, nenga arvivoiččou...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.