Uutiset

“Vienan virta” täytti 25 vuotta

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 21.4.2021
Asiasanat: yhdistykset

Louhen piirin Piäjärven kanšalaisjärještö “Vienan virta” täytti 25 vuotta viime vuotena. Šilloin juhlallista iltua ei pietty koronarajotukšien takie.

“Vienan virta” toimiu Louhen piirin karjalaisien kulttuurin šäilyttämisen hyväkši yli 25 vuotta. Juhlimah vuotispäivyä vuuvven piäštä keräyty äijän rahvašta paikalliseh Karjalaini pirtti -etnokulttuurikeškukšeh, kumpani oliki järješšetty juuri šemmosie tilaukšie varoin, jotta enemmän ihmisie vois keräytyö yhteh.

– Tavan mukah meijän luona oltih sohjanankoškilaiset (meijän šeuran jäšenet) ta kiestinkiläiset. Enšimmäistä kertua oltih vierahat Louhešta – Jakovlevien pari. Antonina on IX karjalaisien kerähmön valtuutettu Louhen piiristä, Sergei on uuši karjalaini runoilija. Hiän luki meilä omie kaunehie, šyväintä koškijie, vaikka yksinkertasie runoja, kerto Anni Vlasova, Vienan virta -kanšalaisjärještön johtaja.

Šohjanankošešta tulluot vierahat valmissettih karjalaisilla runoilla omissettuo ohjelmua, kerrottih runonlaulajista. Nina Grigorjeva, Sohjanankošen kirjašton hoitaja luki runoja, a hänen čikko Zinaida Ust’ugova lisäsi vaikutelmua “Kalevalan” runuo lauluan.

Niise toimenpivošša kerrottih šeuran ruavošta ta myönnettih šen jäšenillä kiitoškirjasie, enšiksi niillä, ket oltih šeuran enšimmäisinä jäšeninä. Mukavan konsertin ta lämpimien onnittelušanojen jälkeh joima čäijyö, jakoma arpajaisen voittoja, missä tavan mukah parempina lahjoina oltih kaunehet matot. Niitä ahkerašti ta hyvällä mielellä kuvotah nyt kylän monet naiset.

“Vienan virran” jäšenet ta yštävät šuunnitellah iellähki ruatua oman muamonkielen hyväkši ta šäilyttyä karjalaisie perintehie.

Teksti: Anni Vlasova, 21.4.2021 Oma Mua
Foto: Vienan Virta

Lue nämäkin:

Nedälin 21 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 21 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nygöi viennouzendat ollah jo alevuttu da vienpindu ei ole enämbiä muga korgiel.Luonnonvarakeskus ennustau, gu syömizien hinnannouzendu alevuu vuvven lopul da syömizet huovistutah.Ven’alpäi mulloi muutettih Suomeh selgiehgi aijembua enäm.Suomes iellehgi tovendetah...

Kiestinkin šeuvun kertomušperinnehtä

Kiestinkin šeuvun kertomušperinnehtä

Karjalan tietokeškukšen tietomiehen ta folklorin tutkijan Marija Kundozerovan valmistama Kiestinkin šeuvun kertomušperinnehtä -kirja on painettu. Karjalan tašavallan Louhen piirin šekä Murmanskin alovehen Kantalahen piirin kertomušperinnehtä on esitetty uuvvešša...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.