Uutiset

“Vienan virta” täytti 25 vuotta

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 21.4.2021
Asiasanat: yhdistykset

Louhen piirin Piäjärven kanšalaisjärještö “Vienan virta” täytti 25 vuotta viime vuotena. Šilloin juhlallista iltua ei pietty koronarajotukšien takie.

“Vienan virta” toimiu Louhen piirin karjalaisien kulttuurin šäilyttämisen hyväkši yli 25 vuotta. Juhlimah vuotispäivyä vuuvven piäštä keräyty äijän rahvašta paikalliseh Karjalaini pirtti -etnokulttuurikeškukšeh, kumpani oliki järješšetty juuri šemmosie tilaukšie varoin, jotta enemmän ihmisie vois keräytyö yhteh.

– Tavan mukah meijän luona oltih sohjanankoškilaiset (meijän šeuran jäšenet) ta kiestinkiläiset. Enšimmäistä kertua oltih vierahat Louhešta – Jakovlevien pari. Antonina on IX karjalaisien kerähmön valtuutettu Louhen piiristä, Sergei on uuši karjalaini runoilija. Hiän luki meilä omie kaunehie, šyväintä koškijie, vaikka yksinkertasie runoja, kerto Anni Vlasova, Vienan virta -kanšalaisjärještön johtaja.

Šohjanankošešta tulluot vierahat valmissettih karjalaisilla runoilla omissettuo ohjelmua, kerrottih runonlaulajista. Nina Grigorjeva, Sohjanankošen kirjašton hoitaja luki runoja, a hänen čikko Zinaida Ust’ugova lisäsi vaikutelmua “Kalevalan” runuo lauluan.

Niise toimenpivošša kerrottih šeuran ruavošta ta myönnettih šen jäšenillä kiitoškirjasie, enšiksi niillä, ket oltih šeuran enšimmäisinä jäšeninä. Mukavan konsertin ta lämpimien onnittelušanojen jälkeh joima čäijyö, jakoma arpajaisen voittoja, missä tavan mukah parempina lahjoina oltih kaunehet matot. Niitä ahkerašti ta hyvällä mielellä kuvotah nyt kylän monet naiset.

“Vienan virran” jäšenet ta yštävät šuunnitellah iellähki ruatua oman muamonkielen hyväkši ta šäilyttyä karjalaisie perintehie.

Teksti: Anni Vlasova, 21.4.2021 Oma Mua
Foto: Vienan Virta

Lue nämäkin:

Nedälin 20 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 20 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomen halličus ezittäy zakonanmuutoksii, kudamien vuoh rajavardivolaitoksen alahizii rezervuniekkoi voidas poikkevustilandehis käskie valvonduruadoloih rajale. Ezityksen mugah Rajavardivolaitoksen alahizii rezervuniekkoi sežo voidas työndiä kerdavusharjaituksih...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.