Tapahtumat

Ryhmä ihmisiä videochatissa, kasvot näkyvät pienissä neliöissä

Olgan čuppuni: Vienankarjalan pakinakuršši jatkau ruantua pakinaklupina

Kirjoittanut: Olga Karlova
Julkaistu: 10.1.2022

Kuuntele artikkeli luettuna:

 

Männyönä šykyšynä miula oli ilo pityä vienankarjalan pakina- ta lukukurššie, kumpasen järještämistä on tuken Karjalan Šivissyššeura. Perintehiset rajan molommin puolin vuuvvešta 1991 piettävät vienankarjalan kešäkurššit on oltu jiävykšissä pandemijan takie, šentäh kantapäitä kaikki poltti – niin himotti piäššä opaštamah ta näkömäh “vanhoja” opaštujie.

Elokuisešša karjalan kielen opaštajien Zoom-vaštauvunnašša Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan elvytyšprojektin ruatajat piettih pakinojah karjalan kielen opaššannašta Šuomešša ta eri murtehien opaššušmaterijaliloista. Šen kerähmön jälkeh miula tuli šoitto, jotta olis tarvista vienankarjalan kurššista, min aikua šuatais hivuo omua pakinaneruo ne, ket on jo konšanih opaššuttu karjalan kieltä tahi muitenki vaikka pereheššä lapšena šuatu omua kieltä kuulla tahi paissa. Ei muuta kuin hiemoja kiärimäh ta keryämäh opaštujajoukkuo, tarkotuš oli šuaha kurššilaisie kuin Šuomen niin ni Venyähän puolelta.

Kuukauven piäštä Zoom-opaššušpirttih keräyty šiinä kakšikymmentä kurššilaista Šuomešta, Karjalan tašavallašta, Tverin Karjalašta ta vieläi Šakšašta ta Katalonijašta šuaten. Šykyšyn aikana pitimä kuuši opaššuškertua, opaššanta tapahtu tiettäväini loittuota päin. Opašteliutuma kaikin yheššä etäkurššilla olomah ta opaštumah tai opaštamah kieltä käyttyän loitto-opaššukšeh liittyjie srikumenttija. Nykyjäh internetistä hyväččäisešti löytyy ainehistuo, mitä voipi käyttyä karjalan kielen opaššukšešša – ruohi vain ta kehtua avata še tietoverkon veräjäini. Opaštujat šuatih tuttavuštuo verkošša olijih vienankarjalan opaššušmaterijaliloih, käytettih niitä kotiruatoja luaties’s’a, luvettih, kuunneltih ta kirjutettih karjalakši. Kurššipäivinä šiitä oli mahollisuš pakauttua ta kyšellä opaštajua, kun lienöy ollun mitä kyšyttävyä. Kaikilla oli mieleh ruatua pienjoukkoloissa, kumpasih jakautuma joka opaššuškerta ta missä šaima pälpättyä karjalakši harjotukšie šuorittuas’s’a. Opaštujat toivottih tällä pakinakurššilla jatkuo.

Pakkaiskuušša avautuu vienankarjalan pakinaklupi, kumpani kuuluu karjalan elvytyšprojektin ruatoloih. Pakinaklupin idejana on jatkua pakinakurššin ruantua ta šuaha keralla inehmisie, ket tahottais piässä kielikylyh, jotta ruveta ičen käyttämäh karjalan kieltä. Vaštauvuntojen aikana luvemma erimoisie tekstijä ta pakajamma eri teemoista karjalakši. Klupin ruanta tapahtuu Zoomissa ta vetäjänä olen mie, Olga Karlova.

Enšimmäini vaštauvunta on serotana 26.1. 17.30–19.00 aikah. Enšin pakajamma, kuin rikeneh tahomma näkeytyö, kerran netälissäkö vain joka toini netäli. Jokahini tulija pakinaklupilaini voipi šanella, mitä vuottau klupin ruannalta, esim. ehottua, mimmosie pakinateemoja voisima paissa. Pakinaklupih ošallistumini on kaikilla ilmani. Lisätietuo ta ilmottautumini 21.1.2022 šuaten: olga.karlova(at)uef.fi Zoom-linkin šuau omah š-poštih ilmottautumisen jälkeh.

Kučumma klupih kaikkie, ket tahotah aktiviiruija ta hivuo omua karjalan pakinaneruo! Tulkua terveh!

Luve lisyä pakinaklupista: https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/2021/12/20/tulkua-terveh-vienankarjalan-pakinaklupih/

Šanavakkani: pakinakuršši – keskustelukurssi; opaštaja – opettaja; opaštuja – opiskelija; himotti piäššä opaštamah – oli luja tahto ryhtyä opettamaan; Zoom-vaštauvunta – Zoom-tapaaminen; ruataja – työntekijä; piettih pakinojah – pitivät esitelmiään; opaššannašta – opetuksesta; opaššušmaterijaliloista – oppimateriaaleista; kerähmön jälkeh – kokouksen jälkeen; konšanih – joskus; Zoom-opaššušpirttih – Zoom-huoneeseen; loittuota päin – etänä; opašteliutuma opaštumah tai opaštamah – opettelimme opiskelemaan sekä opettamaan; loitto-opaššukšeh liittyjie srikumenttija – etä-opetukseen liittyviä laitteita / vehkeitä; hyväččäisešti – melkoisesti; ruohi vain – uskalla vaan; veräjäini – portti; kotiruatoja luaties’s’a – kotiläksyjä tehdessä; pakauttua opaštajua – puhutella opettajaa; pälpättyä – rupatella; pakkaiskuušša – tammikuušša; šuaha keralla – saada mukaan; ket tahottais – jotka haluaisivat; klupin ruanta – klubin / kerhon toiminta; serotana – keskiviikkona; kuin rikeneh – kuinka usein; netäli – viikko; aktiviiruija ta hivuo pakinaneruo – aktivoida ja kehittää puhumistaitoja.

Kuva: vienankarjalan pakinakurššin opaštujat luatimašša videotervehyispakinua karjalan kielen netälie varoin. https://www.facebook.com/watch/?v=1084550529024163

Lue nämäkin:

Suosittu Karjalainen sukuni -webinaarisarja jatkuu 8.9.2022

Suosittu Karjalainen sukuni -webinaarisarja jatkuu 8.9.2022

Karjalan Liiton ja Karjalan Sivistysseuran ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton suuren suosion saanut webinaarisarja Karjalainen sukuni jatkuu jälleen syksyllä 2022.  Tulevat neljä webinaaria striimataan syyskuusta joulukuuhun torstaisin kerran kuukaudessa kello 18...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.