Uutiset

Viikon 11 karjalankieliset radiouutiset Yle Areenassa

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 13.3.2020
Asiasanat: uutiset

Linkki Yle Areenaan: https://areena.yle.fi/audio/1-50473997

Tervehyön da hyvinvoindan laitoksen mugah uuttu tapahtustu tovendetah joga päiviä äijy. Suurin vuitti tartundan suannuzis on Italies epidemien alovehel lomale käynnyzii matkuniekkoi.

Tervehyön da hyvinvoindan laitos oppiu tiijustua kai koronaviirusantartundale herkennyöt da miärätä heijät karantiinah. Karantiinan tarkoituksennu on hillendiä epidemien puhkiendua. Yldynöy koronaviirussu Suomes epidemiekse, sit viirussua ruvetah testiiruimah ezmäzikse bol’ničoin ruadajil sego bol’niččoih tulijoil voimattomil.

Finnair hyväzesti karziu omassah lendoloi koronaviirusan täh. Lendoyhtivö peruuttau sulakuul 2400 (kaksituhattu nellisadua) kodimuan da Euroupan lenduo. Kodimuas Finnair peruuttau tuliel kuul kai Jyväskylän, Kajuanin, Kokkolan da Kemin lennot. Sen ližäkse yhtivö lendäy tavanmugastu vähem Ouluh, Jovensuuh, Kuopioh da Turguh. Finnairan mugah muutokset pohjavutah sulakuun kyzyndäh.

Keviän yliopastuitutkindon koittehet ollah allettu täl nedälil. Kogo muas koittehih ottau ozua kaikkiedah nenga 43 000 (nellikymmen kolme tuhattu) hengie. Tämä on kolmie tuhattu enäm, migu vuozi tagaperin. Koittehien kirjuttajien miäriä ližiäy zakonanmuutos, kudai andau mahtuo kirjuttua koittehet uvvessah rajattomasti. Yhteltiedy yliopastuitutkindon koittehil on endisty suurembi painoarvo korgeiškolien opastujienvalličendas.

Viizi EU-muadu, kudamien luvus Suomigi, on uskaldannuh ottamah vastah Grecien pagolazien luageris olijoi alaigähizii lapsii. Vastahotettavien lapsien tarkua miäriä ei ole sanottu. Mennyt nedälil Suomen halličus ilmoitti, gu se on valmis ottamah vastah kaikkiedah 175 (sada seiččiekymmen viizi) lastu Välimeren pagolazien luagerispäi.

Alaigähizii narkoutiekois rippujii opitah hoidua Suomes ilmai rohtoloi. Yle kyzyi kunnil ymbäri Suomie, oldasgo net valmehet suurendamah korvavushoiduo sežo alaigähizile. Rohtollistu korvavushoiduo yhtelläh ei pietä enzisijahizennu variantannu, da äijät kohtavutah sih varovazeh.

Boks’oru Eva Wahlström on loppenuh omassah pitkän sportu-uran 39 (kolmekymmen yheksä) -vuodizennu. Vuvvennu 2015 (kaksituhattu viizitostu) Wahlström voitti enzimäzenny suomelazennu ammattiboksan čempionuatan da puolisti sidä voitokkahasti viizi kerdua enne gu menetti tiitulan tuhukuul. Muailman čempionuatan ližäkse Wahlström on voittanuh kaksi kerdua EM-hobjua da kerran EM-bronzua.

Kodvan jatkunuh lauhkei da vihmažu talvi on kulutannuh mašinoin talvirattahii tavanmugastu enämbäl. Lämmembi siä kuluttau rattahien reziniä, redu da vezi kulutetah šiippoi. Tulien talven talvirattahien käyttö muuttuu siänmugazekse. Tämä tarkoittau sidä, gu šouferit voijah ajua talvelgi kezärattahil, ollou siä lämmin.

Tänä piätteniččän kirikkölöin kellot soitettih talvisovan loppevundan mustokse. Rauhan sobimus Nevvostoliitonke tuli voimah 80 (kaheksakymmen) vuottu tagaperin, tarkembah 13. (kolmastostu) kevätkuudu 11 (yhtentostu) aigah. Nenga sit kirikkölöin kelloloi soitettih l’uteranskolois, pravoslaunolois da katolizis kirikkölöis viijen minuutan aijan enne yhtytostu.

Lue nämäkin:

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

EU-valličuksien ennepäi-iänestys algavui kolmanpiän. Sit päiväs algajen iänestiä edukyndeh voit kui kodimuas, mugai ulgomual. Varzinaine valličuspäivy on tuliel nedälil 9. (yheksäs) kezäkuudu. Syömizet ruvetah huovistumah tänä vuon, nenga arvivoiččou...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.